WestlandNieuwsbord.nl
  1. Bekijk het definitieve plan voor Net op Zee-aansluiting Nederwiek 1

Bekijk het definitieve plan voor Net op Zee-aansluiting Nederwiek 1

Den Haag - Het inpassingplan en de besluiten liggen nu ter inzage tot en met 21 juni 2024. Op woensdag 29 mei 2024 organiseert het ministerie van EZK samen met TenneT een inloopbijeenkomst in Nieuwdorp. Komt u ook? Projectbesluit Van vrijdag 10 mei 2024 tot en met vrijdag 21 juni 2024 kunt u het inpassingsplan en de besluiten voor Net op zee Nederwiek 1 bekijken. In het projectbesluit staat hoe het project eruit gaat zien en welke maatregelen en voorzieningen er genomen moeten worden voor de fysieke leefomgeving. Ook staat erin welke maatregelen genomen worden om nadelige gevolgen van het project te voorkomen of verminderen. Het projectbesluit beschrijft ook hoe de participatie is gegaan in de vorige fasen van de procedure. Over het project Samen met TenneT wil het ministerie van Economie Zaken en Klimaat (EZK) een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen. Die loopt vanaf het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee via het Veerse Meer naar de gemeente Borssele. Bij het project hoort een platform op zee en een ondergronds kabelsysteem door de Noordzee, het Veerse Meer en over land. Bij het project hoort ook een nieuw converterstation op land. Waarom is dit project nodig? Nederland wil de CO2-uitstoot verminderen en klimaatverandering tegenaan. Windenergie op zee is daarvoor erg belangrijk. Daarom moeten we extra windparken op zee bouwen. Daarna moet de opgewekte windenergie aan land komen. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) onderzochten we hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kunnen brengen. Komt u ook naar de inloopbijeenkomst? EZK en TenneT organiseren de inloopbijeenkomst op woensdag 29 mei 2024 tussen 19.00 en 21.00 uur in Restaurant en Partycentrum Landlust, Landlustweg 1 in Nieuwdorp. U krijgt dan informatie over het project en de volgende stappen. Er zijn medewerkers aanwezig van EZK en TenneT die u graag meer vertellen over het project en de procedure. Ook staat er informatie op verschillende posters. Er is geen presentatie. U kunt zonder aanmelding in- en uitlopen. Bent u het niet eens met de besluiten? U kunt de Raad van State van zaterdag 11 mei 2024 tot en met vrijdag 21 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met het inpassingsplan en de besluiten. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Stuur uw beroep per post naar: Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Of ga digitaal in beroep via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket . Stuur aub ook een kopie van het beroepschrift naar: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Crisis- en herstelwet Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Leg in het beroepsschrift uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Dat kan tot en met 21 juni 2024. Doet u dat niet? Dan behandelt de Raad van State uw beroep niet. Meld in het beroepsschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Wilt u meer weten? Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/noz-nederwiek-1 . Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart . Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website www.tennet.eu/nl/projecten/net-op-zee-projecten-sloegebied . Heeft u vragen over de procedure? Bel dan Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op WhatsApp Print deze pagina Mail URL van pagina: Bekijk het definitieve plan voor Net op Zee-aansluiting Nederwiek 1...

Lees het volledige artikel bij Gemeente Veere.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie westlandnieuwsbord.nl
Redactie westlandnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Veere. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten