WestlandNieuwsbord.nl
  1. Liander hoeft Noordwijks nieuwbouwproject niet met voorrang aan te sluiten

Liander hoeft Noordwijks nieuwbouwproject niet met voorrang aan te sluiten

Den Haag - Bouwbedrijf De Lange-Van der Plas BV heeft in Noordwijk het nieuwbouwproject Résidence van Henegouwen gerealiseerd. Het project bestaat uit 23 woonappartementen en was in september 2023 klaar voor oplevering. De oplevering kon toen echter niet doorgaan omdat de appartementen nog niet aangesloten waren op het elektriciteitsnet. Het bouwbedrijf vorderde in een kort geding dat Liander de appartementen alsnog binnen veertien dagen zou aansluiten. De voorzieningenrechter wees die vordering af. In hoger beroep bekrachtigt het hof dit vonnis, maar bepaalt het wel dat Liander de aansluitingen in elk geval vóór de bouwvak van 2024 gereed moet hebben. Doorlooptijd netuitbreiding Het bouwbedrijf had Liander al een jaar vóór de beoogde oplevering gevraagd om aansluiting op het elektriciteitsnet. Maar volgens Liander had het net ter plaatse de capaciteitsgrens bereikt en was daarom netuitbreiding nodig. Voor de bouw van een nieuw transformatorstation moet Liander eerst een extra locatie vinden. Hiervoor is de medewerking van de gemeente en andere partijen nodig en moeten vergunningenprocedures worden doorlopen. Liander stelt dat met de procedures veel tijd is gemoeid en dat zij geen invloed heeft op de doorlooptijd. Bovendien lopen er bij Liander in het hele land duizenden andere aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, in veel gevallen is hierbij ook netuitbreiding noodzakelijk. Gelijk speelveld Volgens de Elektriciteitswet 1998 geldt voor alle aanvragers van een elektriciteitsaansluiting een gelijk speelveld. Het hof stelt daarom dat Liander de aanvragen van Résidence van Henegouwen niet met voorrang mag behandelen. Versnelde aansluiting Tijdens het hoger beroep gaf de gemeente Noordwijk aan de vergunningenprocedure te willen en kunnen versnellen. Op basis daarvan heeft Liander het bouwbedrijf een nieuw planningsvoorstel gedaan. Aanvankelijk zou Liander de appartementen medio augustus aansluiten. De aansluiting staat nu gepland in week 28 en dus nog vóór de bouwvak. Het hof bepaalt in zijn arrest dat Liander zich aan deze nieuwe planning moet houden.

Lees het volledige artikel bij Hof Den Haag.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie westlandnieuwsbord.nl
Redactie westlandnieuwsbord.nl

Nieuws door Hof Den Haag. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten