WestlandNieuwsbord.nl
  1. Terinzagelegging bestemmingplan ‘Klein Stoephout’

Terinzagelegging bestemmingplan 'Klein Stoephout'

Den Haag - Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar maken bekend dat het bestemmingsplan ´Klein Stoephout (herstel bouwtitel Villawijken 2010)´, met plannummer NL.IMRO.0629.BPKLSTOEPHOUT-VG01, (ongewijzigd) is vastgesteld door de gemeenteraad van Wassenaar bij besluit d.d. 23 april 2024. Dit bestemmingsplan creëert een bouwmogelijkheid voor een woning op het perceel Klein Stoephout. Ook voorziet het bestemmingsplan in een verplichting voor het herstel van de op het perceel aanwezige cultuurhistorisch waardevolle elementen. Tegelijkertijd wordt ook de welstandsparagraaf ter inzage gelegd. Terinzagelegging Het bestemmingsplan ´Klein Stoephout (herstel bouwtitel Villawijken 2010)´ en de welstandsparagraaf (nummer 48a, Klein Stoephout) liggen gedurende zes weken, van woensdag 1 mei tot en met woensdag 12 juni 2024, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien op Regels op de kaart via www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) . Beroep Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is van donderdag 2 mei tot en met woensdag 12 juni 2024) gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zowel voor het instellen van beroep als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Wassenaar.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie westlandnieuwsbord.nl
Redactie westlandnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Wassenaar. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten