WestlandNieuwsbord.nl
  1. Vaststelling bestemmingsplan Oostdorperweg 199 en 199a

Vaststelling bestemmingsplan Oostdorperweg 199 en 199a

Den Haag - Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2024 het bestemmingsplan Oostdorperweg 199 en 199a, met digitale planidentificatie NL.IMRO.0629.BPOostdorperweg199-VG01, ongewijzigd heeft vastgesteld. Met betrekking tot het plan waren geen zienswijzen ingekomen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het herstel van de voormalige woonbestemming ter plaatse. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 3 mei 2024 tot en met 14 juni 2024 voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. De stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en via regels-op-de-kaart via www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) . Beroep Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gemotiveerd tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden. Voorlopige voorziening Het instellen van beroep leidt niet tot schorsende werking van het besluit. Daartoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zowel voor het instellen van beroep als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Wassenaar.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie westlandnieuwsbord.nl
Redactie westlandnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Wassenaar. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten